Då våra kunder oftast vill att vi ska ta hand om helheten så har vi ett brett utbud och en stor kunskap inom många områden. Här nedan följer några exempel om vad vi kan hjälpa till med.

Hårdvara

Är du ute efter att köpa in servrar, datorer, skärmar, skrivare eller annat inom hårdvara så tar vi fram något efter ditt behov.

Licenser

Vi kan hålla reda på dina installationer så att du kan känna dig säker på att du har rätt typ/antal licenser som krävs för dina applikationer.

Toner/förbrukning

Vi köper in stora mängder toner till våra kunder och kan därför hålla nere kostnaderna även för dig.

Skriva/registrera

Om du vill ha hjälp med att skriva, registrera texter så kan vi hjälpa till med detta snabbt och utan att det ska kosta allt för mycket.

Molnbaserade tjänster

Vi hjälper dig att bygga upp delar eller hela din IT verksamhet inom molnet så att du kan vara mer flexibel.

IT Meriten JW AB

Tel: +46 (0)8 684 042 03
info@itmeriten.se