Vi utvecklar program i C Sharp. När det gäller webbapplikationer så är det Meteor, ReactJS och ES6 som vi använder oss av när vi utvecklar webbapplikationer. Vid större projekt använder vi oss av våra samarbetspartners för att ta fram säkra, stabila realtidslösningar till våra kunder.

C# (C-sharp) är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en del av .NET-plattformen. Vi har valt detta för att det erbjuder enkel integration med andra Microsoft-baserade programvaror.

Hör av dig för mer info:

Namn

E-post

Ämne

Meddelande

IT Meriten JW AB

Tel: +46 (0)8 684 042 03
info@itmeriten.se