Webbaplikationer

Något av det vi skapat tidigare är:

  • Beställning och kommunikationsportal för företagshälsovård
  • Beräkningsprogram för industrin
  • Enkätsystem för egenanpassade utskick
  • Avvikelserapportering internt
  • Hanteringssystem för lönespecifikationer
  • Skärmvisning företag för väntrum, lunchrum mm
  • Rekryteringssystem med uppföljning
  • Tidkontroll för sekreterarservice journalprogram